Inayah, S.Ag
NIK: 197807172005012006
NIP: 197807172005012006
NUPTK: 197807172005012006
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Lebak, 17 Juli 1978
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Guru Bahasa Arab
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Bahasa Arab
Alamat : Rangkasbitung

Guru Bahasa Arab
inayah@mtsn1lebak.sch.id