Hj. Nurulaeni, M.Pd.I
NIK: 197611012002122003
NIP: 197611012002122003
NUPTK: 197611012002122003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Bandung, 1 November 1976
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Guru Bahasa Arab
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Bahasa Arab
Alamat : Rangkasbitung

Guru Bahasa Arab
nurulaeni@mtsn1lebak.sch.id