Atik Komalasari, S.Ag
NIK: 197310202003122002
NIP: 197310202003122002
NUPTK: 197310202003122002
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Lebak, 2 Februari 1973
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Guru Fiqih
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Fiqih
Alamat : Jl. Air Keruh Setiap Hari No. 14 Sumberjaya

Guru Fiqih
atikkomalasari@mtsn1lebak.sch.id